© 2010 DwaSpojrzenia.pl

Dwa Spojrzenia ze …Stanisławem Sudnikiem

Już w najbliższą sobotę, 18 grudnia o godzinie 18.00, w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Stanisława Sudnika, połączony z promocją albumu.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zdigitalizowane negatywy, które do tej pory nie opuściły studia autora. Ukazują one zaułki starego Ostrowca i życie jego mieszkańców w epoce powojennej odbudowy.

„Nestor ostrowieckiej fotografii” urodził się 4 grudnia 1921 roku w Zochcinie. Z zawodu jest inżynierem projektowania zieleni a z zamiłowania nie tylko fotografikiem ale i rysownikiem, malarzem, korzenioplastykiem oraz autorem pamiętników. Od zawsze był organizatorem życia kulturalnego miasta, współtworzył Ligę Ochrony Przyrody. Należał do grona założycieli Towarzystwa Miłośników Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1952 roku współorganizował Świętokrzyskie Towarzystwo Fotograficzne w Ostrowcu Świętokrzyskim (pełnił w nim nieprzerwanie przez kilkanaście lat funkcję prezesa Zarządu).

Za swoją twórczość fotograficzną oraz za społeczną aktywność organizacyjną Stanisław Sudnik otrzymał między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka .Zasłużony Działacz Kultury, Medal 1000-Lecia Państwa Polskiego, Nagroda Ministra Gospodarki Komunalnej za urządzenie zieleni Ostrowca Świętokrzyskiego, Dyplom Honorowy Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Dyplom Jana Bułhaka za wysoki poziom prac fotograficznych, Medal 40-lecia ZPAF oraz Medal Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Prace fotograficzne artysty trafiły między innymi do zbiorów: Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Kultury Leśnej w Gołuchowie, Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w Kielcach, BWA w Kielcach, oraz do kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.

Z wielką radością wspominamy jeden z wspólnych jesiennych wypadów plenerowych z Panem Stanisławem. To niezwykłe doznanie posłuchać tego mądrego i pełnego ciepła człowieka. Zdjęcia wtedy nie były najważniejsze…

2 Comments